2AA

Chata Rakovec

Brno-Bystrc, 08/2016

Kontext a koncept

Okolí brněnské přehrady je poseto zástavbou víkendových domů roztodivných tvarů. Jsou postaveny z různých materiálů, v různých obdobích, často bez spolupráce s architektem. Přesto zástavba nepůsobí zle, a to zejména kvůli malému měřítku staveb a množství zeleně, která stavby více a více pohlcuje. A právě zeleň a biodesign jsou hodnoty, na kterých chceme návrh založit a inspirativně obohatit mozaiku chalupářství kolem přehrady.
Architektura

Vzhledem ke striktním požadavkům na zastavěnou plochu a obestavěný prostor jsme se pro návrh chaty rozhodli použít elementární kvádr, který umožňuje všechen vnitřní prostor smysluplně a hospodárně využít. Je vhodný i kvůli tepelné bilanci stavby a především dodává drobné stavbě přesvědčivý soudobý výraz a příjemně kontrastuje s divokou přírodou v okolí.

Dům je osazen na pozemku tak, že se svými delšími podélnými fasádami otevírá na východ respektive na západ. Na jižní fasádě nejsou navrženy žádné otvory, čímž se zabrání přehřívání interiéru. Na severní straně se nachází kryté parkovací stání a přímý vstup do suterénu. Vzhledem k osazení delší stranou proti sklonu svahu budou po dokončení stavby provedeny nutné terénní úpravy, které následně umožní komfortní využití parcely.

druhý slajd
třetí slajd
čtvrtý slajd
pátý slajd