výtvarná soutěž 09/2010
spolupráce: Milan Domkář

Památník se nachází ve střední části parku na náměstí 28. října. Svým půdorysným otiskem však základní kompoziční symetrické osy parku nerespektuje – záměrně je porušuje. Stejně jako se akt holocaustu vzpírá zásadám elementární lidskosti, tak plató památníku opouští ortogonální osnovu parku a v úhlu 60 respektive 30 stupňů vymezuje své území. Úhel 60 stupňů byl odvozen z geometrie židovské hvězdy.

Doménou památníku – prostorové instalace – je možnost zprostředkovat jedinečný prostorový prožitek, na rozdíl od filmu, hudby nebo literatury. Návrh památníku tento potenciál maximálně využívá a nepůsobí ve výsledku jako pouhý výtvarný objekt k pozorování, nýbrž také jako prostorová struktura, do níž je možné důstojně vstoupit a nechat na sebe působit její hmotu. Památník vytváří specifickou formu sakrálního prostoru. Intimní veřejný prostor v chaotickém městě, prostor pro zastavení a meditaci.